Gider Tıkanmasının Nedenleri

Gider Tıkanması

Tesisat açısından gider boruları çok önemli bir görev üstlenmektedir. Binalardaki atık suyun kanalizasyona bağlanmasını sağlayan bu borularda sorun yaşanmaması oldukça önemlidir. Bu borularda en fazla görülen sorun ise gider tıkanması sorunudur. Bu sorun birçok binada ortaya çıkabilmektedir.

Gider Tıkanmasının Nedenleri

Binalarda gider tıkanması sorunu bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu sorun özellikle orta vadede çok önemli hasarlar verebilmektedir. Giderlerde yaşanan tıkanıklığa en büyük sebep kullanım yanlışlarıdır. Yani, giderlere yabancı cisimlerin atılması, temizlik sonrası oluşan atık suların sürekli giderlere dökülmesi önemli sebeplerdir.

Gider tıkanması sorunu yaşanmasında binaların yapım aşamasında yapılan önemli yanlışlar da neden olmaktadır. Özellikle ustaların malzemeleri bu borulara atmaları ya da gider borularının düzgün ve eğimli bir şekilde monte edilmemesi tıkanıklığa neden olabilmektedir. Başta kötü koku olmak üzere su sızıntılarıyla da bu sorun ortaya çıkmaktadır.

Gider Tıkanmasına Çözümler

Son dönemlerde gider tıkanması hizmetine başvuranların sayısı artmaktadır. Bunda da en önemli neden artan projelere karşın altyapı hatlarındaki yetersizliklerdir. Bu sorunda firmamıza başvurmanız durumunda son derece profesyonel bir şekilde soruna çözüm üretmekteyiz. Firmamızdan hizmet alanlar sürekli memnuniyetlerini dile getirmektedir.

Firmamız bina tesisat hattında yaşanacak tüm olumsuzluklara çözüm üretmektedir. En gelişmiş cihazlarla binanıza hiçbir hasar vermeden sorunu tespit ediyor ve sadece sorunun yaşandığı kısma müdahale ederek kısa sürede çözümünü sağlıyoruz.